تقویم کنفرانس‌ها

تقویم کنفرانس ها

تقویم کنفرانس ها منتشر شد. پژوهشگران ارجمند می توانند با توجه به تخصص و علاقه مندی خود، نسبت به تهیه مقالات اقدام و برای کنفرانس مورد نظر ارسال فرمایند..   شماره تماس دبيرخانه 02144868891  واتساپ / تلگرام پشتیبانی 09054835293