فرم پاورپوینت سخنرانی
1399/11/22

فرم پاورپوینت سخنرانی
پژوهشگران ارجمندی که مقالات آنان به صورت ارایه شفاهی پذیرفته شده، نسبت به تهیه پاورپوینت در قالب فرم زیر اقدام و حداکثر تا 26 بهمن 1399 نسبت به ارسال آن به دبیرخانه از طریق خط تلگرام / واتساپ 09054835293 اقدام نمایند.

شما را به ثبت نام و ارسال مقاله به  اولین کنفرانس ملی مديريت و صنعت گردشگری دعوت می نماییم.
فرم سخنراني گ 1
▫️