پذیرش مقاله برای دوره دوم کنفرانس و صدور گواهی
1399/12/08

دومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری در حال پذیرش مقاله می باشد.
به اطلاع پژوهشگران ارجمند می رساند به منظور  تسریع در دریافت گواهی زودهنگام، تنظیمات لازم در سامانه کنفرانس به گونه ای انجام شده که پس از اعلام نتیجه داوری و بلافاصله بعد از ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها، امکان دریافت گواهی زودهنگام از طریق صفحه کاربری بخش ویرایش و داوری فراهم شده است.