نمایه تمام متن مقالات کنفرانس در CIVILICA
1400/01/09

مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری در پایگاه علمی مرجع دانش نمایه شدند.
لینک نمایه

شما را به شرکت و ارسال مقاله به "دومین کنفرانس ملی مديريت و صنعت گردشگری" دعوت می نماییم.