دسترسی سریع
کمیته علمی و داوران

کمیته علمی

دكتر عبدالمحمد مهدوي، رئيس موسسه پژوهشي مديريت مدبر - دبير علمي و رئيس دبيرخانه دائمي كنفرانس
دکتر امین حکیم عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر منوچهر انصاری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دكتر سيدمحمدرضا موسوي فرد رئيس موسسه حقوقي جاهد
 دکتر فیروز رازنهان عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
سركار خانم دكتر معصومه ميرابي زاده دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبايي و مدرس دانشگاههاي ايلام
دكتر عباس سهراب زاده رياست محترم دانشگاه پيام نور استان ايلام 
دكتر سيدمحمد طاهري مقدم عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 
آقاي يداله رستمي عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 
آقاي رحمن ميرزائيان عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 
آقاي اميد محمدزاده عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 
آقاي نبي اميدي عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 
دكتر فرزاد محمدي مدرس دانشگاه پيام نور استان ايلام
آقاي نورالدين رحيمي مدرس دانشگاه آزاد اسلامي و پيام نورايلام و چرداول
آقاي محسن بيگ زاده مدرس دانشگاه پيام نورايلام
جناب آقاي دكتر عليرضا پور عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
جناب آقاي غلامرضا عبدلي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
سركار خانم دكتر عسل عظيميان عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
سركار خانم مرضيه قبادي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
جناب آقاي دكتر حسين قربانيان عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
دكتر ادريس محمودي مدير گروه مديريت دانشگاه شهيد چمران اهواز

دكتر شكوفه روغني رئيس انجمن علمي كتابخانه هاي عمومي همدان

دكتر حسن زارعي متين رئيس دانشكده مديريت و حسابداري پرديس فارابي دانشگاه تهران

دكتر عظیمه ریحانی اردبیلی مدرس دانشگاه فرهنگیان

دکتر احمد عبدالكريم عبدالغفار يوسف دانشگاه عین شمس مصر

دکتر علي حمیدی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دكتر عليرضا حسن زاده دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

دكتر اصغر زماني مدیر گروه مدیریت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دکتر سعيد جعفری نیا استادیار دانشگاه خوارزمی

دكتر فيروز رازنهان استاديار موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي كشور

دكتر مهدي قائمي اصل عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي

دکتر اکرم حافظی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

 دکتر محمد آستانه اصل مدرس مدعو دانشگاه تورنتو کانادا

دکتر محمد کیومرثی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دكتر مانا خوشكام عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران غرب

دکتر شایان کیومرثی دانشگاه علوم مالزی

دکتر رسول امیدی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ایلام

دکتر عیسی نجفی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتي قوچان

دكتر فريبا خالقي سروش عضو هيئت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

دکتر علیرضا خالقی سروش از دانشگاه تگزاس ایالات متحده آمریکا

دكتر فاطمه باقريان عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

 محمد صادقی مدرس دانشگاه کوپوتنسه اسپانیا

دکتر صیدمهدی ویسه عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر عبدالحسین نیسی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دكتر مهدي محمدي عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

دکتر مهدی نداف عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر یاسان الله پوراشرف عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر اسفندیار محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر جلال راعی عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دكتر حميد نهارداني مدرس دانشگاه پيام نور سبزوار

دکتر منصور نجاتی عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دکتر محمود غلامی عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دكتر سعيد رحيمي پور دانشگاه فرهنگيان ايلام

دکتر حسن محجوب عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دكتر مجتبي اميري دانشيار دانشكده مديريت دانشگاه تهران

دکتر فريبا عطايي رئيس دانشگاه فرهنگیان / پرديس اميركبير

دكتر حسنعلي سينايي دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز

دکتر جهانگیر یدالهی فارسی دانشیار مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

دكتر محمدعلي بابايي زكيلكي دانشيار دانشگاه الزهرا

دكتر اردشير شيري استاديار دانشگاه ايلام

تيم اجرايي

دکتر اكرم احمدي - دبير اجرايي
مهندس حيدر مهدوي عضو كميته اجرايي و رئیس فناوری اطلاعات
مبینا مهدوی عضو كميته اجرايي
آرمیتا مهدوی عضو كميته اجرايي

مریم قادری عضو كميته اجرايي
مهندس عارف احمدي عضوكميته اجرايي
دکتر سمانه يعقوبي رزگي عضو كميته اجرايياعضای محترم کمیته داوران:

سیمین صفوی مدیریت بازرگانی_بازاریابی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نوین اردبیل
فرضعلی سالاری سردری برنامه ریزی شهری وزارت کشور- وزارت علوم
هاشم طالبی مدیریت فردوسی مشهد
بهجت آب چر مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
امیرحسین رئوف قطب الدینی مدیریت اجرایی (گرایش استراتژیک) دانشگاه فردوسی مشهد
علی ریگی مهندسی شهرسازی-گرایش برنامه ریزی شهری آموزش عالی پرتو زاهدان
مینو سلیمی باهر مدیریت بازرگانی بین الملل دانشگاه
سید فخرالدین طاهرزاده موسویان مدیریت رئیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد
مهدی غفوری فرد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد قربانزاده معماری دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی
سید وحید سعادت مدیریت بازرگانی معاون طرح و برنامه بنیاد کرامت رضوی
عارف بهروز علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه شهید چمران اهواز
مسعود یاوریان شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین
رضا کانونی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
سید امین دهقان مدیریت ورزشی دانشگاه ازاد
مهرداد ناصرپور مدیریت بازرگانی دانشگله محقق اردییلی
کاظم جعفری مدیریت منابع انسانی مرکز مطالعات راهبردی ارتش
علی خدابنده بایگی مدیریت دولتی گرایش توسعه دانشگاه آزاد اسلامی
علی رضایار دکترای مدیریت صنعتی گرایش مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران
حامد شاکریان مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمد حسین فروزانفر مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران دانشگاه عالی بم
دکتر میثم مهری چروده دکتری مدیریت دانشگاه آزاد کرج
جاوید رخشانی مدیریت دولتی موسسه آموزش عالی شمیم نوین اردبیل
مهدی جنیدی جعفری مدیریت-مهندسی صنایع - آینده پژوهی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها- دانشگاه تربیت مدرس
سجاد فردوسی گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی
سید محمدرضا حسینی علی آباد دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار مدیر پایگاه خبری کُنف نَشر
 
 
 
 

تيم اجرايي

دکتر اكرم احمدي - دبير اجرايي
ماریا قادری عضو كميته اجرايي
مهندس حيدر مهدوي عضو كميته اجرايي
مبینا مهدوی عضو كميته اجرايي
آرمیتا مهدوی عضو كميته اجرايي
مهندس عارف احمدي عضوكميته اجرايي
دکتر سمانه يعقوبي رزگي عضو كميته اجرايي