دسترسی سریع
لیست هزینه ها و خدمات
تعرفه های ثبت نام عنوان هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) عملیات
مقاله اول پذیرفته شده با تعرفه دانشجویی، متقاضیان دکتری و فرهنگیان 3,900,000 ریال 2,950,000 ریال ثبت نام
مقاله اول پذیرفته شده با تعرفه غيردانشجويي 4,900,000 ریال 2,950,000 ریال ثبت نام
شرکت سایر افراد در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه شرکت 4,900,000 ریال 2,950,000 ریال ثبت نام
شرکت بدون مقاله دانشجویان و فرهنگیان در همایش و دریافت گواهینامه حضور 39,000,000 ریال 2,950,000 ریال ثبت نام
لیست خدمات ویژه
(اختیاری)
عنوان هزینه عملیات
گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal بازای هر گواهی 4,900,000 ریال ثبت نام
-مشارکت در توسعه فعالیت های موسسه و دریافت لوح تقدیر مشارکت 5,000,000 ریال ثبت نام
نمایه هر مقاله در SID 3,900,000 ریال ثبت نام
نمايه و صدور گواهي نمايه توسط SID بازای هر گواهی 6,900,000 ریال ثبت نام
صدور گواهی شرکت در کنفرانس برای دارندگان مقالات پذیرفته شده بازای هر گواهی 1,250,000 ریال ثبت نام
هزینه بسته بندی و پست گواهی نامه فیزیکی هولوگرام دار ( الزامي ) توجه: ارسال گواهی نامه های فیزیکی منوط به پرداخت هزینه پست می باشد. 500,000 ریال ثبت نام
گواهي پذیرش مقاله به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته برای نفر سوم و به بعد( به زبان فارسی) هر عدد 1,250,000 ریال ثبت نام
گواهي پذیرش مقاله به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته ( به زبان انگلیسی) هر عدد 1,900,000 ریال ثبت نام
تندیس کنفرانس برای مقالات پذیرفته شده به صورت ارایه شفاهی بازای هر تندیس 8,500,000 ریال ثبت نام
لیست کارگاه های آموزشی
(اختیاری)
عنوان مدرس هزینه تاریخ برگزاری عملیات
SPSS مقدماتی دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1401/11/30 ثبت نام
طرح تحقیق و پروپوزال نویسی با تعرفه دانشجویی دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1401/11/29 ثبت نام
مقاله نویسی علمی با تعرفه دانشجویی دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1401/11/28 ثبت نام