دسترسی سریع
لیست هزینه ها و خدمات
تعرفه های ثبت نام عنوان هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) عملیات
مقاله اول پذیرفته شده با تعرفه دانشجویی / غیرحضوری- آنلاین 3,100,000 ریال 2,500,000 ریال ثبت نام
مقاله اول پذیرفته شده با تعرفه غيردانشجويي/ غیرحضوری- آنلاین 3,700,000 ریال 2,500,000 ریال ثبت نام
شرکت سایر افراد در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه شرکت/ غیرحضوری- آنلاین 4,000,000 ریال 2,500,000 ریال ثبت نام
شرکت دانشجویان در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه شرکت/ غیرحضوری- آنلاین 2,000,000 ریال 2,500,000 ریال ثبت نام
لیست خدمات ویژه
(اختیاری)
عنوان هزینه عملیات
گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal بازای هر گواهی 3,980,000 ریال ثبت نام
- 1 ریال ثبت نام
نمایه هر مقاله در SID 2,000,000 ریال ثبت نام
نمايه و صدور گواهي نمايه توسط SID 3,900,000 ریال ثبت نام
صدور گواهی شرکت در کنفرانس برای دارندگان مقالات پذیرفته شده بازای هر گواهی 900,000 ریال ثبت نام
هزینه پست مدارك( الزامي ) 400,000 ریال ثبت نام
گواهي اضافی پذیرش مقاله به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته( به زبان فارسی) 900,000 ریال ثبت نام
گواهي پذیرش مقاله به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته( به زبان انگلیسی) 900,000 ریال ثبت نام
لیست کارگاه های آموزشی
(اختیاری)
عنوان مدرس هزینه تاریخ برگزاری عملیات
SPSS مقدماتی دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1401/11/30 ثبت نام
طرح تحقیق و پروپوزال نویسی با تعرفه دانشجویی دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1401/11/29 ثبت نام
مقاله نویسی علمی با تعرفه دانشجویی دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1401/11/28 ثبت نام